K1 Yetki Belgesi

K1 yetki belgesi: Ticari amaçla esya tasimaciligi yapacaklara,

a) K1 yetki belgesi için başvuran gerçek kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 1 adet özmal birim taşıta sahip olması,  özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal kamyon ve özmal kamyonet cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının (Değişik: RG 23/05/2013-28655) 30 tondan az olmaması ve 10.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. Sadece kamyonetlerle iliçi ve/veya şehiriçi taşımacılık yapmak üzere başvuran gerçek kişilerden 1 adet özmal birim taşıt dışında asgari kapasite ve sermaye şartı aranmaz ve bunların yetki belgesi ücretlerinde (Değişik: RG 25/07/2014-29071) % 90 indirim uygulanır. Bu şekilde yetki belgesi alanlar, yetki belgesi eki taşıt belgesine azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogram’dan fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiş taşıt/taşıtları kaydettirerek yurtiçi faaliyette bulunmak istemeleri halinde; K1 yetki belgesi için bu Yönetmelikte gerçek kişiler için öngörülen asgari kapasite ve sermaye şartlarını sağlarlar ve geçerli tam ücret üzerinden (Değişik: RG 25/07/2014-29071) % 90 fark öderler.

          b) K1 yetki belgesi için başvuran kooperatifler dahil tüzel kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 3 adet özmal birim taşıta sahip olması,  özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal kamyon ve özmal kamyonet cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının 110 tondan az olmaması ve 10.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. Sadece kamyonetlerle iliçi ve/veya şehiriçi taşımacılık yapmak üzere başvuran tüzel kişilerden 1 adet özmal birim taşıt dışında asgari kapasite ve sermaye şartı ile 43 üncü maddenin onbeşinci fıkrasının (b) bendinde yer alan şart aranmaz ve bunların yetki belgesi ücretlerinde (Değişik: RG 25/07/2014-29071) % 90 indirim uygulanır. Bu şekilde yetki belgesi alanlar, yetki belgesi eki taşıt belgesine azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogram’dan fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiş taşıt/taşıtları kaydettirerek yurtiçi faaliyette bulunmak istemeleri halinde; K1 yetki belgesi için bu Yönetmelikte tüzel kişiler için öngörülen asgari kapasite ve sermaye şartları ile 43 üncü maddenin onbeşinci fıkrasının (b) bendinde yer alan şartı sağlarlar ve geçerli tam ücret üzerinden(Değişik: RG 25/07/2014-29071) % 90 fark öderler.

Değişik: RG 25/07/2014-29071) Oto kurtarıcı, para/altın gibi değerli kağıt/maden taşıyan zırhlı ve benzeri özel amaçlı taşıtla/taşıtlarla K1 yetki belgesi almak isteyenlerden tonaj bakımından asgari kapasite şartı aranmaz. Bu şekilde K1 yetki belgesi alan kişilerin taşıt belgelerine başka cins taşıt kaydedilebilmesi için tonaj bakımından asgari kapasite şartının sağlanması zorunludur.

Bu yetki belgeleri için asgari kapasiteyi saglayacak sayida özmal tasitlarin ilk basvuru ve faaliyet süresince 20 yasindan büyük olmamasi sarttir.

NOT:Tüzel kişiliği haiz K1 yetki belgesi sahiplerinin,  en az birer adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri,

K1 Tüzel kisiler için;

Asgari kapasite:110ton (Yurtiçi)

Araç Sayısı:En az 3 adet özmal

Sermaye:10.000 Türk Lirasi

ODY3 veya ODY4 Belgesi olan bir personeli istihdam etmek zorundadir.

Belge ücreti:16.929 Türk Lirasi ve araç basi:79 Türk Lirasi

K1 Gerçek kisiler için;

Asgari kapasite:30ton (Yurtiçi)

Araç sayısı:En az 1 adet özmal

Sermaye:10.000 Türk Lirasi

ODY3 veya ODY4 Belgesi istenmez

Belge ücreti:16.929 Türk Lirasi ve araç basi:79 Türk Lirasi

K1* Indirimli

Asgari kapasite:Sarti aranmaz (Sadece Yetki Belgesini aldigi il sinirlari içinde tasima yapabilir)

Sermaye:Sarti aranmaz

ODY3 veya ODY4 Belgesi sarti aranmaz

Belge ücreti:1.693 Türk Lirasi ve araç basi:79 Türk Lirasi (Tam Yetki Belgesi ücreti üzerinden %90 Indirim Uygulanir)